Shu Akahane

Shu Akahane is Media Researcher, Media Lab Division, Dentsu Inc., Japan.